Person / Aktør:
Stefan Heggelund
Stefan Heggelund
Parti: H

Innlegg:
@mariusgjerset @jenskihl Det er korrekt at vi ikke har forhandlet ned CO2-avgiften, det ønsket vi ikke å gjøre. Men det er flertall på stortinget for at den skal økes gradvis til 2000 kroner i 2030.

Postet:
2021-04-08 12:50:00