Person / Aktør:
Stefan Heggelund
Stefan Heggelund
Parti: H

Innlegg:
@alfholme @jenskihl @bjorn_bore Ja, fordi politikken måtte forsterkes og det skjedde etter forlik. Denne gangen har andre, store partier forsøkt å svekke politikken.

Postet:
2021-04-08 14:25:47