Person / Aktør:
Stefan Heggelund
Stefan Heggelund
Parti: H

Innlegg:
@Hoybraten @Rotevatn @dagiulstein På klimafinansiering har dere gjennomslag.R-partiene skriver i merknadene at det skal komme en strategi for klimafinansiering der man gjennomgår resultater, setter mål og plan for å nå de målene.Dette er ny politikk i forbindelse med meldingen og et konkret gjennomslag for dere.

Postet:
2021-04-07 21:34:32