Person / Aktør:
Linda Hofstad Helleland
Linda Hofstad Helleland
Parti: H

Innlegg:
Serverings- og overnattingsbransjen er hardt rammet av smitteverntiltakene. Regjeringen vil rett over påske tildele 750 millioner kr til bedrifter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak. Pengene kommer på toppen av utbetalingen på én milliard kroner, som kom 25. februar. Bevilgningen som kommer over påske vil bli delt i to: 675 millioner kroner vil bli fordelt etter hvor mange årsverk kommunene har i overnattings- og serveringsbransjen. I tillegg holder vi av 75 millioner kroner som skal gå til kommuner som til vanlig har stor påsketurisme og der reiselivet rammes ekstra hardt for andre år på rad. Dette vil være et bidrag til bedrifter som i stor grad er avhengig av påsketurismen for å overleve. I mange distriktskommuner utgjør dette ryggraden i det lokale næringslivet, og regjeringen vil bidra til at viktige distriktsarbeidsplasser ikke forsvinner. Denne ventilordnignen er ment å hjelpe virksomheter som ikke får dekket sine tap gjennom den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet. Regjeringen vil også legge frem et forslag til Stortinget om å bevilge ytterligere 500 millioner kroner til ordningen senere i vår.

Postet:
2021-03-30 17:16:21

Delt innhold:
(+) Mer penger til utsatte næringer
– Disse midlene kommer i tillegg til de nasjonale kompensasjonsordningene som bedrifter i hele landet kan benytte seg av, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.