Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Nå starter hvalfangsten🐳 13 båter har meldt seg på til årets hvalfangst. Torsdag går startskuddet. Norsk hvalfangst handler om retten til å utnytte våre naturressurser. Fangsten er bærekraftig, og følger strenge regler. I tillegg er hval sunn og god mat. Det finnes mer enn 100 000 vågehval i norske farvann. Kvoten for 2021 er på 1278 vågehval, den samme som i fjor. Det er en seiglivet myte at Norge driver fangst av utrydningstruede arter. Dette er ikke tilfelle. Tvert imot. Vågehvalbestanden er stabil, levedyktig og bærekraftig.

Postet:
2021-03-30 09:38:03