Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
Vi går imot obligatorisk heldagsskole, vil begrense bruken av karakterer i grunnskolen, og ikke innføre karakterer i barneskolen. I tillegg ønsker vi at første til fjerde trinn i hovedsak skal være leksefri. #mdglm https://t.co/uhMr4a0JW2

Emneknagger:

Postet:
2021-03-28 10:53:07

Delt innhold:
MDG vil gi lærerne mer tid til kjerneoppgaver
Grønn skolepolitikk handler om å ta vare på barnas nysgjerrighet og læringslyst og å se hvert enkelt barns forutsetninger og behov, både i og utenfor skolen.