Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Et nord norsk eid ringnotfartøy må ha sitt fartøy registrert i Bærum istedet for Lødingen i Nordland pga denne instruksen. Vi foreslår derfor å oppheve denne. Nærings- og fiskeridepartementet ønsker sterke ringnotrederier i hele landet og finner det naturlig at alle ringnotrederier reguleres likt og kan operere under like forhold. Se høringsbrevet her:

Postet:
2021-03-27 10:41:31

Delt innhold:
Høring av endring av instruks om salg av ringnotfartøy fra Nord-Norge til Sør-Norge
Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å sende på høring forslag om å oppheve instruksene om salg av fartøy med ringnotkonsesjon fra Nord-Norge til Sør-Norge. De to instruksene fra 1992 og 2002 innebærer at fiskerimyndighetene ikke skal gi erve...