Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
I dag legger Guri Melby og regjeringen fram #fullføringsreformen! Vi vil at alle skal ha rett til - ikke bare å starte på videregående opplæring, -men til å fullføre. Alle skal får få muligheten til å fullføre, både ungdom og voksne. Og alle skal få rett til å velge på nytt: Til å ta en yrkesfaglig utdanning hvis du allerede har fullført studeispesialiserende, eller til å ta et fagbrev til. Det handler om frihet og like muligheter!

Emneknagger:

Postet:
2021-03-26 12:24:12

Delt innhold:
I dag kommer fullføringsreformen! Vi vil fjerne tidsbegrensningen på å fullføre videregående, slik at de elevene som faller utenfor ikke mister muligheten til videregående utdanning 💚