Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Evalueringen viser at pakkeforløp for kreft bidrar til å redusere ventetider og skape mer strømlinjeformede pasientforløp. For pakkeforløp psykisk helse og rus gjenstår en god del for å oppnå målsettingene. Les mer på https://t.co/4eJZXPwQQZ https://t.co/SNTPpNkchM

Postet:
2021-03-26 10:40:40

Delt innhold:
Pakkeforløp for kreft og pakkeforløp for psykisk helse og rus er evaluert
Evalueringen viser at pakkeforløp for kreft bidrar til å redusere ventetider og skape mer strømlinjeformede pasientforløp. For pakkeforløp psykisk helse og rus gjenstår en god del for å oppnå målsettingene om økt brukermedvirkning og mer sammenhengende...