Person / Aktør:
Nicholas Wilkinson
Nicholas Wilkinson
Parti: SV

Innlegg:
Jeg kaller inn justisministeren til Stortinget om maktmisbruk fra noen i politiet i rus-saker. Det er en interpellasjon som betyr at alle representanter kan debattere saken. #StraffSkader @k_arctander @tryggere @SVparti https://t.co/USde5y91kh

Emneknagger:

Postet:
2021-03-26 08:01:32

Delt innhold:
Interpellasjon fra Nicholas Wilkinson (SV) til justis- og beredskapsministeren
I Stortingets høring om rusreformen kom det fram at politiet bruker mer tvang i møte med brukere av illegale rusmidler enn det er hjemmel for. Riksadvokaten var tydelig på at bruk alene ikke åpner for å ransake for eksempel telefon. Likevel viste en rekke andre høringsinstanser til at dette var vanlig praksis, deriblant statsadvokaten og Norsk Narkotikapolitiforening. I media har vi sett eksempler på omfattende ransaking utelukkende basert på bruk, uten at det er mistanke om for eksempel salg. Statsadvokaten uttalte også følgende: "Jeg tror nok at det har vært ransaket på denne måten i Norge i alle år, og jeg har ikke vært borti noen gang at det ikke skal være lov." Kan statsråden klargjøre at politiet vil beholde nødvendige hjemler de har i dag, om brukerdoser avkriminaliseres, og samtidig bekrefte at det i dag er ulovlig med ransaking av for eksempel mobiltelefon og hjem i mindre alvorlige saker?