Person / Aktør:
Morten Wold - FrP
Morten Wold - FrP
Parti: FRP

Innlegg:
Har i dag - på vegne av Stortinget - tatt imot årsberetningene for 2020 fra den nye sivilombudsmannen Hanne Harlem. Antall klager øker år for år; i 2020 fikk ombudsmannen over 4000 klagesaker. Klagene gikk mest på saksbehandlingstid og manglende svar, plan- og bygningssaker og spørsmål om trygd og pensjon. Av sakene som ble realitetsbehandlet, endte 63 prosent med kritikk fra ombudsmannen. #stortinget #sivilombudsmannen

Emneknagger:

Postet:
2021-03-23 19:17:08

Delt innhold:
Sivilombudsmannens årsmeldinger for 2020
23. mars overleverte sivilombudsmann Hanne Harlem to årsmeldinger for 2020 til Stortinget. Andre visepresident Morten Wold var mottaker.