Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Ekspertgruppen som har utredet framtidig drift av luftambulansetjenesten har i dag levert sin rapport. Vil du vite mer om innholdet i rapporten? Se https://t.co/0Y4P4wXoR0 https://t.co/Pempx08o7q

Postet:
2021-03-22 11:40:19

Delt innhold:
Ekspertgruppe for luftambulansetjenesten foreslår justeringer i anbudssystemet
Ekspertgruppen som har utredet framtidig drift av luftambulansetjenesten leverte i dag sin rapport til helse- og omsorgsminister Bent Høie. Utvalget foreslår i all hovedsak å videreføre dagens modell, men mener blant annet at det bør gjøres endringer f...