Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
I dag la regjeringen fram Nasjonal transportplan! Venstre vil gi muligheter til å reise effektivt med kollektivtransport i hverdagen mellom jobb og hjem, mellom fritidsaktiviteter og vennebesøk. Derfor satser vi på tog og bypakker, slik at det blir enklere for alle som bor i og rundt de største byene å reise kollektivt i hverdagen. Venstre tror på ny teknologi. Forskning og utvikling, pilotprosjekt og nye teknologiske løsninger vil bidra til at vi får mer for pengene, høyere transportsikkerhet og enklere reisehverdager. Denne nye transportplanen bygger opp under Klimaplanen. Med reduksjonene som er skissert i klimaplanen ligger vi an til å om lag halvere utslippene i transportsektoren i 2030, sammenliknet med 2005. https://www.venstre.no/artikkel/2021/03/19/nasjonal-transportplan-den-gronne-transportsatsinga-avhenger-av-venstre/

Postet:
2021-03-19 15:16:25

Delt innhold:
Nasjonal transportplan: - Den grønne transportsatsinga avhenger av Venstre - Venstre
─ Den nye transportplanen er en grønn satsing på tog og bypakker som gir folk i og rundt byene mulighet til å reise grønt i…