Person / Aktør:
Linda Hofstad Helleland
Linda Hofstad Helleland
Parti: H

Innlegg:
Vi skal inkludere flere i det digitale fellesskapet📲💻 Nå starter regjeringen arbeidet med strategien - Digital Hele Livet💡 Samfunnet digitaliseres raskt. Da må vår digitale kompetanse følge etter. Dette arbeidet har ikke blitt mindre viktig det siste året. Nå går startskuddet for den digitale inkluderingsstrategien som skal sørge for at alle har den nødvendige digitale kompetansen for å delta i arbeidsliv, samfunnsliv og dagligliv. Har du tanker om hva som bør gjøres for å øke den digitale kompetansen for de som trenger det? Da håper jeg du gir meg dine innspill! 😊

Postet:
2021-03-19 17:10:32

Delt innhold:
Ny undersøkelse: Rundt 600.000 nordmenn risikerer å falle fra digitalt
Koronaen har økt behovet for å være digital, viser en ny undersøkelse.