Person / Aktør:
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
Parti: H

Innlegg:
Vi trenger en ung generasjon som skal ta over og bringe demokratiet videre. Vi trenger ungdommer som er talerør for de unge, slik at deres meninger blir hørt når avgjørelser skal tas. Takk for at dere tar på dere dette ansvaret! Dere gjør et arbeid dere kan være stolte av, Vestre Aker Ungdomsråd. Kjenn på den stoltheten, og vær kravstore på vegne av barn og unge!

Postet:
2021-03-18 16:41:45

Delt innhold:
– Vær kravstore på vegne av barn og unge
− Jeg bruker mye av tiden min til å møte barn og unge fordi de er så viktige for demokratiet, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Mandag denne uken deltok hun på et møte i Vestre Aker ungdomsråd – via Teams altså.