Person / Aktør:
Linda Hofstad Helleland
Linda Hofstad Helleland
Parti: H

Innlegg:
Gladnyhet for distriktene 🤩Nå skal regjeringen satse tungt på fylkesveier. Dette vet vi er svært etterlengtet i mange distriktskommuner, som opplever at både folk og næringsliv har for dårlige fylkesveier. Statlige midler skal benyttes til viktige næringsveier, og for å knytte sammen småbyer og tettsteder. Hvis norsk næringsliv skal nå sitt vekstpotensial, må vi ruste opp veinettet også i distriktene. Det er viktig for verdiskapingen som skjer rundt om i hele Norge. For første gang etter at fylkesveiene ble overført til fylkeskommunene forplikter staten seg til finansiere av vedlikehold og oppgradering. Rett og slett en banebrytende nyordning som vil bety mye for Distrikts-Norge!🚛

Postet:
2021-03-18 21:05:24

Delt innhold:
Høyre i regjering: 18 milliarder kroner ekstra til å bedre fylkesveier - Høyre
Høyre i regjering: 18 milliarder kroner ekstra til å bedre fylkesveier – Denne satsingen vil være svært positivt for næringsutvikling og stedsutvikling i Distrikts-Norge, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.Veinettet er grunnleggende viktig for verdiskapningen s...