Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Regjeringen foreslår utbygging av fiskerihavnene på Værøy og Røst. Ved å få igang nye investeringer i Fiskerihavner legger regjeringen til rette for flere viktige arbeidsplasser langs kysten. Bare på Værøy utløser statens investering på ca 400 millioner kroner like mye investeringer fra private bedrifter. Dette handler om å Skape mer og inkludere flere https://www.an.no/stor-millionsatsning-til-havs-er-det-mulig-er-det-sant/s/5-4-1378477

Postet:
2021-03-08 11:03:38

Delt innhold:
(+) Stor millionsatsning til havs: – Er det mulig? Er det sant?
– Finnes ikke ord for hvor lettet og glade vi ble, sier en sprudlende glad ordfører.