Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Vi må fjerne flest mulig av unødvendige hindringer for både de store og små aktørene i næringen, slik at vi kan legge enda bedre til rette for mer verdiskaping, bosetting og flere arbeidsplasser langs hele kysten.

Postet:
2021-03-16 09:12:29

Delt innhold:
Vil ha innspill til forenklinger i havbruksregelverket | Nærings- og fiskeridepartementet
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil rydde opp i gamle forskrifter, og ber en arbeidsgruppe komme med ti forslag til forenklinger av regelverket i havbruksnæringen.