Person / Aktør:
Politiker Guro Angell Gimse
Politiker Guro Angell Gimse
Parti: H

Innlegg:
Det er litt under 200 dager til Stortingsvalget, og vi går en spennende tid i møte. Jeg står på tredje plass på Sør-Trøndelag Høyres stortingsliste og håper på fast plass på Stortinget. På forrige måling for Sør-Trøndelag valgkrets hadde vi tre inne fast på Stortinget. For meg er det viktig å sørge for at vi i Trøndelag skaper flere jobber og inkluderer flere i arbeidslivet. Vi har nå 200 000 arbeidsledige i Norge. I fjor vår var dette tallet dobbelt så stort, men fortsatt er alt for mange arbeidsledige. Gjennom lønnstilskudd, mentorordninger og støtte til arbeidssøkere skal vi bidra til at flere kan inkluderes i arbeidslivet. Klasseskillet går mellom de som har jobb og de som ikke har det. Det blir viktig å legge til rette for at bedrifter får gode rammevilkår. Vi har gjort mye for bedriftene slik at de kan skape jobber, men vi skal gjøre mer. 💙

Postet:
2021-02-27 19:46:03

Delt innhold:
200 dager igjen til valget