Person / Aktør:
EØS-midlene

Innlegg:
Vi gratulerer alle verdens kvinner med #kvinnedagen 2021! 👩🏽✨👩🏾‍🦱✨👱‍♀️ Vi har mye å feire og enda mer å kjempe for! #korona-pandemien gjør at flere kvinner utsettes for vold og trusler. Støtte fra #EØSmidlene bidrar til å forene eksperter i mange europeiske land i kampen for kvinners rettigheter og mot vold i nære relasjoner. Følg dette viktige arbeidet👉 https://www.eeagender.org/ EEA and Norway Grants Kilden kjønnsforskning.no Utenriksdepartementet (Norge) Justis- og beredskapsdepartementet (Norge)

Emneknagger:

Postet:
2021-03-08 05:00:00

Delt innhold:
SYNERGY - Network against Gender-based and Domestic Violence