Person / Aktør:
Inga Marte
Inga Marte
Parti: SV

Innlegg:
Vold mot kvinner er fortsatt en global pandemi. I Norge er jenter nå mer utsatt for nesten alle former for vold og overgrep smnliknet med guttene. Kjønnsforskjellen er større og mer gjennomgående sammenliknet med funn et år før koronapandemien brøt ut. @nkvts #kvinnedagen

Emneknagger:

Postet:
2021-03-08 09:35:16