Person / Aktør:
Samferdselsdep

Innlegg:
Bypakke for #Tromsø vart lagt fram i dag. – Dette er god draghjelp i det grøne løftet. Spesielt dei som vel å reise kollektivt, sykle eller gå vil få eit betre tilbod, seier @KAHareide https://t.co/K5gLigQUXm

Emneknagger:

Postet:
2021-03-12 12:05:06

Delt innhold:
Bypakke for eit grønare Tromsø i vekst
– Tromsø får med denne bypakken god draghjelp i det grøne løftet, og spesielt dei som vel å reise kollektivt, sykle eller gå vil få eit betre tilbod. Bypakken vil seinare kunne gå inn i ein byvekstavtale, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.