Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Regjeringen gir @Folkehelseinst fullmakt til å forberede en beskjeden skjevfordeling av vaksiner til en del bydeler i Oslo og enkelte andre kommuner som har hatt vedvarende høy smitte. Les mer på https://t.co/663IUzgYeC #koronaNorge #korona #koronavaksine

Emneknagger:

Postet:
2021-03-02 14:12:51

Delt innhold:
Justeringer i vaksinestrategien
Regjeringen gir Folkehelseinstituttet fullmakt til å forberede en beskjeden skjevfordeling av vaksiner til en del bydeler i Oslo og enkelte andre kommuner som har hatt vedvarende høy smitte.