Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Pandemien har ført til ekstra belastninger for mange mennesker. Regjeringen har bedt en ekspertgruppe ledet av psykolog Peder Kjøs om å se på konsekvensen pandemien har hatt for folks psykiske helse og rusbruk. Les mer på https://t.co/kYJEKz03Nl #koronaNorge #korona https://t.co/iJzmB43QgA

Emneknagger:

Postet:
2021-03-11 15:06:51

Delt innhold:
Ekspertgruppe skal foreslå tiltak for psykisk helse
Pandemien og tiltakene for å få ned smitten har ført til ekstra belastninger for mange mennesker. Regjeringen har bedt en ekspertgruppe ledet av psykolog Peder Kjøs om å se på konsekvensen pandemien har hatt for folks psykiske helse og rusbruk, og fore...