Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Regjeringa har tatt fra de uføre pensjonistene skjermingstillegget. Rødt aksepterer ikke at alvorlig sykdom, skade eller annen arbeidsuførhet skal straffes økonomisk livet ut. Derfor foreslår vi å fortsatt gi et skjermingstillegg til uføre pensjonister, som en kompensasjon fordi de ikke klarer å stå lenger i jobb slik levealdersjusteringen krever. #rettferdigpensjon

Emneknagger:

Postet:
2021-01-27 21:01:50