Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Lavtlønte, i stor grad kvinner, er de store taperne i dagens pensjonssystem, fordi det er lagt opp på en måte som favoriserer de med høyest lønn. Derfor støtter Rødt fagbevegelsens krav om pensjon fra første krone. #rettferdigpensjon #pensjonfraførstekrone

Emneknagger:

Postet:
2021-01-28 12:12:23