Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Et godt utbygd og desentralisert tilbud til fødende kvinner er avgjørende for god helse og et godt familieliv, reduserte forskjeller og grunnlag for bosetting over hele landet. Derfor vil Rødt styrke fødetilbudet landet rundt. Enig? #bunadsgeriljaen #barselopprøret #fødetilbud

Emneknagger:

Postet:
2021-02-23 20:08:57