Person / Aktør:
Geir Iversen - Politiker fra Finnmark
Geir Iversen - Politiker fra Finnmark
Parti: SP

Innlegg:
Norge er et av landene hvor det misbrukes minst narkotika. Likevel er flere tusen mennesker avhengige, og narkotikabruket rammer både enkeltpersoner, familier og samfunnet generelt. Mange rusavhengige lever i fattigdom, under uverdige forhold og sliter med psykiske og fysiske plager. Personer med ruslidelser har i dag vesentlig kortere levetid enn andre grupper i samfunnet. Alle rusavhengige har rett på et verdig liv og nødvendig helsehjelp. Forslagsstillerne mener det behov for å styrke helsetjenesten for å gi et godt helse- og omsorgstilbud til personer med rusproblemer og avhengighet. Det er også behov for å øke innsatsen for å forebygge rusbruk blant barn og ungdom

Postet:
2021-02-21 05:24:05

Delt innhold:
Representantforslag om en forebyggings- og behandlingsreform innen rusfeltet
Representantforslag 119 S (2020–2021)