Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Nå kommer rusreformen! Vår tids viktigste sosialreform. Rusavhengige skal møtes med hjelp, ikke straff.

Postet:
2021-02-18 19:11:21

Delt innhold:
Rusreformen kommer