Person / Aktør:
Dag Terje Andersen
Dag Terje Andersen
Parti: AP

Innlegg:
Staten sparer 3mrd kroner , 3000 milioner kroner!, på å nekte de permiterte og arbeidsledige feriepenger. Det klarer statsministeren å fremstille som bedre for ledige arbeidsfolk. Alternativ sannhet. Drøyt!

Postet:
2021-02-17 10:21:06