Person / Aktør:
Marianne Synnes
Marianne Synnes
Parti: H

Innlegg:
Studentmobilitetsmeldingen avgitt med gode tilleggsforslag for mobilisering av studenter med funksjonsnedsettelser, og for at norske studenter i utlandet kan ha deltidsjobb uten å miste sitt medlemskap i Folketrygden. https://t.co/d1fIdcKX9q

Postet:
2021-02-16 20:15:31

Delt innhold:
Studentene fornøyd med at utveksling blir hovedregel
Stortingsflertallet enige om nye krav til utveksling.