Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
Dagens store sak på #nrknyheter er flom og stor flomfare over store deler av landet. Tragisk og kostbart. En god påminnelse for hvorfor vi eksisterer og samles på #mdglm. Vi har fremmet forslag om bedre flom- og skredsikring, men Stortinget stemte det ned https://t.co/jzzCM6fmCf https://t.co/TWEWdXGIFp

Emneknagger:

Postet:
2018-05-11 21:24:53

Delt innhold:
Får ikke mer penger til flomsikring
«Flaut» og «en skam», tordner MDG.