Person / Aktør:
Finansdepartementet
Finansdepartementet

Innlegg:
I tiårene som kommer vil det stå færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Statens utgifter vil gå opp, uten at inntektene øker like mye. Samtidig skal vi gjennomføre det grønne skiftet. #perspektivmeldingen2021 https://t.co/Z9Mw6H1ezk

Emneknagger:

Postet:
2021-02-12 12:09:45

Delt innhold:
Perspektivmeldingen 2021
Perspektivmeldingen handler om utfordringer i norsk økonomi de neste førti årene, og regjeringens strategier for å løse dem.