Person / Aktør:
EØS-midlene

Innlegg:
#EØSmidlene bidrar til at norske organisasjoner kan samarbeide med sivilt samfunn i 15 europeiske land👫. Lurer du på hva #ActiveCitizensFund kan gjøre for deg?💡 Det får du svar på i denne fine filmen:👇 https://videos.mysimpleshow.com/cJv72S6ncJ Har du flere spørsmål, kan NGO Partnership Portal bidra med svar.😃

Emneknagger:

Postet:
2021-02-11 05:00:35

Delt innhold:
mysimpleshow |ACF
Active Citizens Fund - looking for partnerships in Europe? This is Hilde. She works for a small organization helping youth with difficult backgrounds develop...