Person / Aktør:
Geir Iversen - Politiker fra Finnmark
Geir Iversen - Politiker fra Finnmark
Parti: SP

Innlegg:
Vi i Senterpartiet vil at det skal være enkelt å starte i fisket. Vi vil at alle som ønsker det skal få drahjelp slik at de ikke setter seg i bunnløs gjeld før de har fått om bord en eneste fisk. Som det heter i vårt program (2017-21); « Senterpartiet vil: – Styrke fiskenæringa ved å sikre en variert, lønnsom og fremtidsrettet fiskeflåte som gir grunnlag for rekruttering og fornying av flåten, nært knyttet til øvrig virksomhet langs kysten».

Postet:
2021-02-08 16:53:46

Delt innhold:
– Er fiskeri så lite forlokkende? | Fiskeribladet
Takk til Tor Are Vaskinn i Fiskebåtredernes Forbund for kommentarer på mitt innlegg «Er Finnmark en taper?»