Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Da er avgjørelsen tatt: Skriftlig eksamen avlyses, det blir muntlig eksamen for avgangstrinnene, 10.klasse og 3.klasse på videregående. Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål får eksamen. - Avlysningene gjøres etter nøye vurderinger. Vi har lyttet til mange innspill både for og imot avlysning, nettopp fordi denne beslutningen har uheldige konsekvenser for både elever og studenter, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Les mer her:

Postet:
2021-02-08 11:52:14

Delt innhold:
Regjeringen avlyser skriftlig eksamen - Venstre
Alle skriftlige eksamener avlyses for elever i ungdomsskolen og videregående opplæring. Muntlig eksamen avlyses for elevene på vg1 og vg2, men gjennomføres for avgangselevene på…