Person / Aktør:
Linda Hofstad Helleland
Linda Hofstad Helleland
Parti: H

Innlegg:
Statsminister Erna Solberg og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland inviterer til digitalt toppmøte torsdag 4. februar kl 13.30-1430. De vil presentere en historisk satsing på 5G og bredbånd i Distrikts-Norge. Se agenda for møtet her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/5g-og-breidbandsatsing-i-distrikts-noreg/id2831244/

Postet:
2021-02-04 08:07:19