Person / Aktør:
Linda Hofstad Helleland
Linda Hofstad Helleland
Parti: H

Innlegg:
Vi stiller opp for arbeidsplassene! De strenge smitteverntiltakene rammer bedriftene våre hardt. Regjeringen vil at folk skal ha en jobb å gå til. Derfor foreslår vi i dag 7 milliarder kroner til næringslivet sånn at flest mulig arbeidsplasser ivaretas og at nye jobber kan skapes. Vi kommer til å ha økonomiske tiltak så lenge pandemien gjør det nødvendig, og tiltakene tilpasser vi smittevernrestriksjonene. Dette er tiltakene for næringslivet: · Forlengelse av kompensasjonsordningen for næringslivet ut juni (4,0 milliarder) · Forlengelse av omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringen ut juni (1 milliard) · Økt tilskudd til kommuner for å kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene (1 milliard) · Økt innovasjonstilskudd under Innovasjon Norge (500 millioner) · Forlengelse av støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer ut juni (260 millioner) · Kompensasjonsordningen for arbeidsgiveres utgifter knyttet til innreisekarantene for utenlandsk arbeidskraft forlenges ut april (240 millioner). · Egne tiltak for luftfarten.

Postet:
2021-01-29 12:54:17

Delt innhold:
Regjeringen trapper opp økonomisk støtte til lokale bedrifter
Pandemien og de skjerpede smitteverntiltakene rammer det lokale næringslivet hardt. For å avhjelpe situasjonen foreslår regjeringen å bevilge 1 milliard kroner til lokale virksomheter i kommuner som er særlig hardt rammet av koronapandemien.