Person / Aktør:
Guro Angell Gimse
Guro Angell Gimse
Parti: H

Innlegg:
RT @Arbeidsmarkedet: NAVs omverdensanalyse er publisert i dag. Fram mot 2035 kan vi vente oss mangel på noen typer arbeidskraft, økt risiko for at flere havner utenfor arbeidslivet og høyere omstillingstakt i arbeidslivet https://t.co/1WnHDqnnAP

Postet:
2021-01-29 20:32:10