Person / Aktør:
EØS-midlene

Innlegg:
Over 400 millioner kroner er satt av til mobilitet og institusjonelt samarbeid innen høyere utdanning. 👩‍🎓🧑‍🎓 I 2021 blir det mulig å søke samarbeid med partnere i Romania, Tsjekkia, Polen, Slovakia, Slovenia og Kroatia. Finn ut hvordan du kan bli med 👉https://diku.no/aktuelt/store-eoes-midlar-til-europeisk-utdanningssamarbeid Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutv. i høyere utd. Utenriksdepartementet (Norge) EEA and Norway Grants

Postet:
2021-01-28 20:00:53

Delt innhold:
Over 400 millioner kroner er satt av til mobilitet og institusjonelt samarbeid innen høyere utdanning. 👩‍🎓🧑‍🎓 I 2021 blir det mulig å søke samarbeid med partnere i Romania, Tsjekkia, Polen, Slovakia, Slovenia og Kroatia. Finn ut hvordan du kan bli med 👉https://diku.no/aktuelt/store-eoes-midlar-til-europeisk-utdanningssamarbeid Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutv. i høyere utd. Utenriksdepartementet (Norge) EEA and Norway Grants