Person / Aktør:
Geir Iversen - Politiker fra Finnmark
Geir Iversen - Politiker fra Finnmark
Parti: SP

Innlegg:
Vi nordmenn skal ikke lengre konkurrere om stillinger i eget land, men i hele EØS-området. Dette vil gjøre det svært vanskelig å komme i jobb for oss norske

Postet:
2021-01-28 00:10:21

Delt innhold:
Leserinnlegg: Hvorfor går alt «den veien høna sparker»?
Hva i all verden er det Regjeringen holder på med? Regjeringspartiene er opptatt av å oppfylle EØS-reglene om fri flyt av arbeidskraft og European Employment Services (EURES)-samarbeidet. Denne døråpner for utenlandske private arbeidsformidlere og bemanningsbyråer, som kan operere i hele EØS ...