Person / Aktør:
Linda Hofstad Helleland
Linda Hofstad Helleland
Parti: H

Innlegg:
I dag markerer vi den internasjonale holocaustdagen til minne om jødene og andre grupper som ble forfulgt og drept før og under andre verdenskrig. 773 jøder ble deportert fra Norge til nazistenes masseutryddelsesleire. Bare 35 av de som ble deportert overlevde. Som et ledd i nazistenes folkemord ble nesten en tredjedel av den jødiske befolkningen i Norge brutalt drept - fordi de var jøder. Fortsatt opplever jøder fiendtlige holdninger og antisemittisme. I Norge og i verden. Under stormingen av den amerikanske kongressen i Washington, var det personer som bar symboler med antisemittisk budskap. Det gjør meg vondt å se. Det skal være trygt å gi uttrykk for og praktisere sin tro, og vi har et felles ansvar for å bekjempe negative holdninger mot jøder. I dag, på den internasjonale holocaustdagen, fornyer derfor regjeringen innsatsen mot antisemittisme - med en handlingsplan med 12 konkrete tiltak.

Postet:
2021-01-27 23:02:01

Delt innhold:
Regjeringen vil overvåke antisemittisme på nettet
BESØK: I 2016 tok daværende kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner (H), turen til Oslo by steinerskole for å se hvordan de jødiske veiviserne underviser. Med var Hans Olav Syversen (KrF), en av pådriverne for å lage en handlingsplan mot antisemittisme. I midten veiviserne Eliana ...