Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
I dag er det ett år siden Norge fikk en ny blågrønn regjering med H, V og KrF og jeg fikk fast plass på Stortinget. Det har vært et spesielt år, der vi har blitt minnet om hva som er viktig. Nå må det enda en gang settes inn strenge tiltak i mange kommuner. Mange barn og unge får en tøffere hverdag uten å kunne gå i barnehagen og på skolen og møte venner. Mange er ensomme og mange har mista jobben. Vi har krevende tider foran oss. Jeg lover å fortsette å kjempe for trygg oppvekst, skolen, ei grønn framtid og like muligheter.

Postet:
2021-01-24 20:14:54

Delt innhold:
I dag er det ett år siden Norge fikk en ny blågrønn regjering med H, V og KrF og jeg fikk fast plass på Stortinget. Det har vært et spesielt år, der vi har blitt minnet om hva som er viktig. Nå må det enda en gang settes inn strenge tiltak i mange kommuner. Mange barn og unge får en tøffere hverdag uten å kunne gå i barnehagen og på skolen og møte venner. Mange er ensomme og mange har mista jobben. Vi har krevende tider foran oss. Jeg lover å fortsette å kjempe for trygg oppvekst, skolen, ei grønn framtid og like muligheter.