Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Det er kort vei fra ny politikk til ny kunnskap for studentene! I dag fikk jeg enda en gang mulighet til å holde forelesning for studenter som tar kurs om konsekvensutredning på NMBU om sammenhengen mellom politikk og faglige råd. Alle de dyktige studentene på NMBU skal bli flinke fagfolk som gir oss politikere det faglige grunnlaget vi trenger for gode politiske beslutninger for framtida. Konsekvensutredninger er helt sentralt for å kunne veie ulike verdier og hensyn opp mot hverandre i politikken. I dag fikk jeg bruke helt ferske eksempler fra Stortingsmeldinga om Vindkraft som regjeringa la fram i sommer, og som Stortinget vedtok i desember, og at Sveinung Rotevatn varsler innstramminger og at naturverdier skal vektlegges mer: https://www.nrk.no/vestland/rotevatn-meiner-vindkraftverk-ikkje-burde-fatt-godkjenning-1.15232821

Postet:
2021-01-22 15:37:20

Delt innhold:
Det er kort vei fra ny politikk til ny kunnskap for studentene! I dag fikk jeg enda en gang mulighet til å holde forelesning for studenter som tar kurs om konsekvensutredning på NMBU om sammenhengen mellom politikk og faglige råd. Alle de dyktige studentene på NMBU skal bli flinke fagfolk som gir oss politikere det faglige grunnlaget vi trenger for gode politiske beslutninger for framtida. Konsekvensutredninger er helt sentralt for å kunne veie ulike verdier og hensyn opp mot hverandre i politikken. I dag fikk jeg bruke helt ferske eksempler fra Stortingsmeldinga om Vindkraft som regjeringa la fram i sommer, og som Stortinget vedtok i desember, og at Sveinung Rotevatn varsler innstramminger og at naturverdier skal vektlegges mer: https://www.nrk.no/vestland/rotevatn-meiner-vindkraftverk-ikkje-burde-fatt-godkjenning-1.15232821