Person / Aktør:
Linda Hofstad Helleland
Linda Hofstad Helleland
Parti: H

Innlegg:
Trygghet kan vi aldri ta for gitt. Politi i bygd og by gjør en solid innsats for at hverdagen til deg og meg skal være trygg. Politet er avhengig av vår tillit. Den kommer ikke av seg selv. Den kommer av hardt arbeid. Og den må de gjøre seg fortjent til. Gratulerer til alle polititjenestemenn- og kvinner. Det norske folk setter stor pris på den gode jobben dere gjør 👏✨ Norge har aldri hatt bedre politiberedskap enn vi har nå. Vi har ansatt over 3 000 personer i politiet, over 2 000 av dem politifolk, og endelig når vi målet om 2 polititjenestepersoner per 1 000 innbygger. Ingen annen offentlig etat har hatt en så stor vekst i antall ansatte. Og det har vært nødvendig. Kriminalitetsbildet har endret seg, derfor må vi sørge for at politiet er i stand til å kjempe mot den nye kriminaliteten og de som truer vår trygghet.

Postet:
2021-01-21 20:14:59

Delt innhold:
Trygghet kan vi aldri ta for gitt. Politi i bygd og by gjør en solid innsats for at hverdagen til deg og meg skal være trygg. Politet er avhengig av vår tillit. Den kommer ikke av seg selv. Den kommer av hardt arbeid. Og den må de gjøre seg fortjent til. Gratulerer til alle polititjenestemenn- og kvinner. Det norske folk setter stor pris på den gode jobben dere gjør 👏✨ Norge har aldri hatt bedre politiberedskap enn vi har nå. Vi har ansatt over 3 000 personer i politiet, over 2 000 av dem politifolk, og endelig når vi målet om 2 polititjenestepersoner per 1 000 innbygger. Ingen annen offentlig etat har hatt en så stor vekst i antall ansatte. Og det har vært nødvendig. Kriminalitetsbildet har endret seg, derfor må vi sørge for at politiet er i stand til å kjempe mot den nye kriminaliteten og de som truer vår trygghet.