Person / Aktør:
Politiker Guro Angell Gimse
Politiker Guro Angell Gimse
Parti: H

Innlegg:
Vi har gjennomført en reform av politiet. Bakgrunnen for dette grepet var blant annet gjennomgangen av beredskapen på tidspunkter for 22.juli. Gjørv-rapporten slo ettertrykkelig fast at politiet ikke var rustet for å møte framtidens utfordringer. Det har vært en stor motarbeiding og svartmaling av politireform fra ulikt hold. Nå står tidligere leder av Politiets Fellesforbund fram og ber politikere slutte med svartmalingen. Dette kan i verste fall føre til ubegrunnet uro og bekymring hos folk. Han forteller videre at 2020 har vært det beste året i Sogn- og Fjordane hvor han nå er politileder.

Postet:
2021-01-20 10:55:46

Delt innhold:
«Svartmaling av politireforma og politiet kan politikarane ta ein annan stad»