Person / Aktør:
Abid Q. Raja
Abid Q. Raja
Parti: V

Innlegg:
Har svart #SiljeHjemdal på spørsmålet om veien fremover mot festivalsommeren. Jeg skjønner dette opptar også henne, pg festivalarrangørene, artistene og ikke minst alle oss brukerne! Vi jobber med saken og pr nå kan jeg si følgende: «På grunn av smittesituasjonen er det dessverre svært vanskelig å forutsi hvilke smitteverntiltak som er aktuelle fram mot sommeren. Situasjonen er uforutsigbar, det er flere usikkerhetsmomenter, og bildet kan endres på kort tid ved eventuell spredning av nye virusvarianter med større smittsomhet. Den viktigste prioriteringen akkurat nå er å få smittetallene ned. Det vil være svært uheldig om vi åpner opp for store arrangementer for tidlig, og dermed får nye bølger med utbredt smitte. Vi vet at viruset raskt sprer seg når mange mennesker er samlet, og derfor er det dessverre nødvendig å fortsatt redusere antallet kontaktpunkter på arrangementer. Jeg har tett dialog med flere av de store aktørene i bransjen og har stor forståelse for at de har behov for forutsigbarhet, og at de trenger avklaringer med tanke på planlegging av sommerens arrangementer. Jeg har derfor i første omgang bedt Kulturrådet sammen med andre relevante etater om å tilrettelegge et innspillsmøte med aktørene i kulturfeltet om gjenåpningen av kultursektoren. Møtet gjennomføres i neste uke. Jeg vil delta for å diskutere og drøfte veien videre sammen med sektoren. Jeg vil også møte andre store festivalaktører den nærmeste tiden for å lytte til deres innspill. Gjennom hele pandemiperioden har jeg vært opptatt av å oppdatere og justere koronastøtteordningene ettersom situasjonen har endret seg. Regjeringen har vist at vi følger nøye med på kultursektorens behov og følger fortløpende opp. Vårt mål er å hjelpe sektoren gjennom koronasituasjonen, og dette løftet ligger fast. Forskrift for stimuleringsordningen er på høring i sektoren nå og ordningen vil være på plass i løpet av kort tid. I tillegg ser vi at det vil være behov for kompensasjon til sektoren og vi jobber nå med innretning på dette. Regjeringen er på lag med kulturen, og vi vil hjelpe sektoren så lenge pandemien vedvarer.

Emneknagger:

Postet:
2021-01-21 11:17:57

Delt innhold:
Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren
Vil statsråden bidra med mer forutsigbarhet for konsertarrangører og andre, for eksempel med et veikart for gjenåpning?