Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Høyhastigetsjernbane mellom Oslo og Stockholm som erstatter fly - finansiert utenom statskassa- er det mulig? Ja, det er det! Venstre har lenge kjempet for bedre og raskere utenlandsforindelser med tog, og nå har det kommet viktige avklaringer: Konseptvalgutrednignen for Konvsinvgerbanen som nylig ble klar viser at det realistiske alternativet for kort reisetid til Stockholm er via ny jernbanetrase fra Lillestrøm via Bjørkelangen til Arvika og Karlstad. I Aftenposten i dag kommer samferdselsminister Knut Arild Hareide og regjeringen med svært gode signaler: Utredning av ny jernebane Oslo-Stckholm er bestilt og Hareide tar saken opp med sin svenske kollega. Ketil Kjenseth og Venstre løfter også forslag om felles nordisk plan for #høyhastighetsjernbane i Nordisk råd neste uke. Ny togtrase fra Lillestrøm via Bjørkelangen til Arvika og Karlstad vil også bety enormt mye for Romerike, og åpne helt nye muligheter med togtilbud også på Bjørkelangen:

Emneknagger:

Postet:
2021-01-19 11:08:42

Delt innhold:
Norsksvensk aktør vil bygge 400 kilometer jernbane mellom Norge og Sverige
Tenk deg en jernbane som bygges av private. Og som kan utkonkurrere fly mellom Gardermoen og Arlanda. Forslaget ligger på bordet.