Person / Aktør:
Helge Orten
Helge Orten
Parti: H

Innlegg:
@ulriken1 Jeg mener god mobilitet er viktig og nødvendig. I store deler av landet handler det om bil, som etter hvert blir utslippsfrie. I byområdene kan dette i større grad løses ved å gå, sykle og reise kollektivt.

Postet:
2021-01-13 20:37:29