Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Klimagassutslippene går ned, de må fortsette å gå ned, og det må gå raskere. I dag legger Sveinung Rotevatn fram Venstres og regjeringens klimaplan som viser hvordan Norge skal nå målene i Parisavtalen, omstille Norge til ei grønn framtid og skape grønn vekst. Denne klimaplanen er et historisk taktskifte i Norsk klimapolitikk. Venstre vil skape ei grønn framtid med frihet og muligheter for alle. Derfor kutter vi utslipp, satser på skolen og skaper nye jobber. For å nå klimamåla, må vi ha næringslivet med på laget. Vi må stoppe utslippene, ikke utviklinga. Vi skal gjøre det lønnsomt å velge klimavennleg, satse på ny teknologi og stille klimakrav. Lang versjon finnes under, kortversjonen kan du høre i podcasten her: https://open.spotify.com/episode/42LuGgwM9w98Ql8N175fEK?si=xDNDzAH_TG-rkB9tg4_MmQ https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/heilskapeleg-plan-for-a-na-klimamalet/id2827600/

Postet:
2021-01-08 12:23:33

Delt innhold:
Klimagassutslippene går ned, de må fortsette å gå ned, og det må gå raskere. I dag legger Sveinung Rotevatn fram Venstres og regjeringens klimaplan som viser hvordan Norge skal nå målene i Parisavtalen, omstille Norge til ei grønn framtid og skape grønn vekst. Denne klimaplanen er et historisk taktskifte i Norsk klimapolitikk. Venstre vil skape ei grønn framtid med frihet og muligheter for alle. Derfor kutter vi utslipp, satser på skolen og skaper nye jobber. For å nå klimamåla, må vi ha næringslivet med på laget. Vi må stoppe utslippene, ikke utviklinga. Vi skal gjøre det lønnsomt å velge klimavennleg, satse på ny teknologi og stille klimakrav. Lang versjon finnes under, kortversjonen kan du høre i podcasten her: https://open.spotify.com/episode/42LuGgwM9w98Ql8N175fEK?si=xDNDzAH_TG-rkB9tg4_MmQ https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/heilskapeleg-plan-for-a-na-klimamalet/id2827600/